วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีพระราชธรรมสารสุธี,ดร. เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในเขตตำบลน้ำคำ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการนำของ อาจารย์พีรวัส อินทวี รองคณะบดีฯ เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เสร็จแล้วศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ พระธาตุเรืองรอง, วัดน้ำคำ และวัดพระธาตุสุวรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.