วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย:มายากับความจริง

วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ พระราชธรรมสารสุธี,ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร และพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย:มายากับความจริง” โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Facebook แสดงความคิดเห็น

Attachments

File Description File size Downloads
jpg 77E72D0D-18DA-4243-BFA1-358F23F43ED1 96 KB 13

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.