วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธณรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย”

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.ฐานิดา มั้นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธณรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย” โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีศาสตรจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมธีวิจัยอาวุโส  เป็นวิทยากร

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.