วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

โครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ TQR

วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา  มั่นคง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ Thai Qualifications Register (TQR) ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด และมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร

   

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.