วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชธรรมสารสุธี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.