วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

ประชุมผู้บริหารวิชาการ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชธรรมสารสุธี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารวิชาการ  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.