วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

ประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2-3 ธ.ค. 60

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส่วนของมหาวิยาลัยโซนอีสานใต้ ประกอบด้วยวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตอุบลราชธานี. วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด  มีพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาวันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.