วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร 27-28 พ.ย. 60

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่อง“การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ระหว่าง ที่ ๒๗ – ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากวิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่่วยวิทยบริการฯ มหาสารคาม ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และมีส่วนงานภายนอก คือมหาวิทยาลัยราชภัณ้อยเอ็ด วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าร่วมอบรม

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.