วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
ข่าวด่วน

ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระยะที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชาพิจารณ์แผนพัฒนา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชาพิจารณ์ มีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนการการกุศลของวัดฯ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ รวมทั้งผู้สนใจร่วมประชาพิจารณ์ โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นำการประชาพิจารณ์

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.