วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018
ข่าวด่วน

กีฬาบุคคลากร มจร

แจ้งให้กับบุคลากรท่านใดที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” เดินทางด้วยรถยนต์ กรุณาแจ้งวัน เวลา เดินทางที่คุณธัญญพัฒน์  สมบัติวงษ์ โทรศัพท์ 081-4702848 เพื่อทางวิทยาลัยสงฆ์จัดเตรียมรับส่ง

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.