วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018
ข่าวด่วน

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษย์เก่า มจร ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีแด่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียน  จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.