วันพฤหัส , 19 ตุลาคม 2017
ข่าวด่วน

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษย์เก่า มจร ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียน และสร้างถนนคอนกรีตเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความดีงาม บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญในงานถวายสังฆทานในครั้งนี้ด้วย ทางมหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.