วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิธีทำโครงการวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ บุญยืน งามเปรี่ยม

การดำเนินงาน

ผู้วิจัยได้เรียนรู้วิธีทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิทยาลัยสงฆ์ ได้เสนอหัวข้อโครงการวิจัยและให้โอกาสในการทำงานการวิจัย โดยแต่ล่ะส่วนฝ่ายทั้งคณะสาขาวิชาได้ร่วมระดมความคิดช่วยในการทำงานวิจัยจึงสามารถทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ สรุปผลวิธีการทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) เลือกหัวข้องานวิจัยที่ตนเองถนัด ๒)หาเครือข่ายสนับสนุนงานวิจัย ๓)หาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของ ๔)จัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบ ๕)ทุ่มเท เสียสละ ในการทำงาน ๖)ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณต่องาน

 

นายบุญยืน งามเปรี่ยม

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.