วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018
ข่าวด่วน

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓  – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.