วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ร่วมกับ อบต.หนองแก้ว

วิทยาลัยสงฆ์ศรีะสเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เยาวชนได้สำนึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและปฏิบัติธรรมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน นักเรียนเข้าร่วมอบรม ๖๐ คน ครู ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.